Beste lezer,

Helaas is dit de laatste nieuwsbrief die u van ons, het huidige bestuur, ontvangt.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering afgelopen zomer hebben we na intern beraad besloten om onze bestuurstaken neer te leggen. Dit besluit is genomen op basis van diverse persoonlijke beweegredenen. Wellicht weet u dat het bisdom Breda de overkoepelende organisatie is en we hen over ons besluit in kennis moesten stellen.

Over ons voornemen om de bestuurstaken per 26 november a.s. neer te leggen, hebben we het bisdom dan ook tijdig geïnformeerd. Het bisdom heeft op het moment van dit schrijven nog geen concreet besluit genomen hoe het nu verder zal gaan met de Stichting. Ook wij zijn hierover nog in afwachting.
Echter, wij willen u deze informatie niet onthouden en hebben besloten u dan ook over deze belangrijke wijziging te informeren.

Op 26 november bestaat de Flor van Putte Stichting 10 jaar onder deze naam en, zoals gezegd, wordt dat ook de einddatum van de stichtings-activiteiten in deze vorm. Wij hopen uiteraard van harte dat het bisdom na de corona-periode met nieuwe mensen weer nieuwe initiatieven zal gaan ontwikkelen.

Wij willen alle vrijwilligers van al die jaren van harte bedanken voor hun inzet.
We hebben samen hele mooie dingen neergezet en voor veel gasten veel kunnen betekenen.
Ook alle mensen die met hun donaties of anderszins de stichting ondersteunden: hartelijk dank hiervoor !

Namens het bestuur,
Vriendelijke groeten,
Lydia Theuns, Wim van Hoek en Esther van Gils

Volg ons op Facebook

 

 

Terug naar boven

 

┬ę 2019 Flor van Putte Stichting

Wij respecteren uw privacy